Profesjonell og lindrende hjelp for en rekke plager. Vi er tilknyttet HELFO
Profesjonell og lindrende hjelp for en rekke plager. Vi er tilknyttet HELFO
5
Hva er fysioterapi, og hvorfor bruker vi det?
8
Sammen gir vi deg bedre helse
7
Profesjonell og lindrende hjelp for en rekke plager
6
Klinikken praktiserer både forebyggende og rehabiliterende behandling
previous arrow
next arrow

Klinikken behandler

Hva får du hjelp til?

Fysioterapeuten forebygger og behandler plager og sykdommer i de deler av kroppen vi bruker når vi beveger oss. Det vil si muskler, ledd, nervesystem, hjerte og lunger.

 

Klinikken behandler blant annet:

 • Nakkesmerter
 • Ryggsmerter
 • Opptrening etter skade / brudd
 • Rehabilitering etter operasjon
 • Bekkenløsning
 • Kneproblemer
 • Hofte-, kne-, og ankelproblemer
 • Opptrening etter hjerneslag
 • Forstuvninger
 • Feilstillinger
 • Idrettsskader
 • Hodepine
 • Armsmerter
 • Senebetennelser (tendinitter)
 • Slimposebetennelser (bursitter)
 • Revmatisme
 • Slitasjegikt (artrose)
 • Astma
 • KOLS
 • Fibromyalgi
 • Triggerpunkter / Ømme punkter
 • Kjevesmerter
 • Nevropatier
 • Opptrening etter hjertesykdom

Ta kontakt

Fyll ut feltene i skjemaet så blir du kontaktet snarlig. Du kan også nå gjennom epost, eller via tlf/mobil 412 74 874.

Hvilke behandlinger får du?

Behandlinger og informasjon om disse

Fysioterapibehandling kan bestå av ulike metoder avhengig av pasientens behov. Som fysioterapeut rår jeg over en rekke tiltak som kan benyttes for å håndtere dine plager. Noen behandlingsformer kan være for å dempe smerte, andre for å stimulere til helning av vev etter skade.

 

Klinikken hjelper deg med:

 • Treningsveiledning
  Ved treningsveiledning tilpasses et program til den enkelte pasient, hvor målet enten er å forebygge eller å rehabilitere. Grunnprinsippet er å skape en god balanse mellom styrke, stabilitet og bevegelighet.
 • Massasje
  Massasje benyttes for å myke opp muskler og bindevev, redusere smerter og øke blodsirkulasjonen.
 • Bløtvevsbehandling

  Bløtvevsbehandling er manuelle teknikker hvor man påvirker muskler, sener og båndapparat.
 • Dry needling

  Bløtvevsbehandling er manuelle teknikker hvor man påvirker muskler, sener og båndapparat.
 • Klassisk akupunktur

  Klassisk akupunktur er en behandlingsmetode innen den tradisjonelle kinesiske medisinen. Metoden består i å sette tynne akupunkturnåler inn i bestemte punkter på kroppen og på den måten kurere sykdom og frembringe helse.
 • Slyngeterapi ( Redcord)

  Ved slyngtrening styrkes kjernemusklene i kroppen. Grunnen til dette er den ustabiliteten slyngene skaper. Man må forsøke å holde kroppen stabil, samtidig som man gjør øvelsene. Kjernemusklene holder oss stabile, og ved å trene disse, kan man unngå/rehabilitere skader, for eksempel i ryggen.
 • Avspenning / smertelindring

  Avspenning/smertelindring er opplæring i forskjellige teknikker for bevisstgjøring av spenningsmønstre i kroppen, slik at disse kan brytes og smertelindring oppnås.
 • Tøyninger

  Tøyning er aktive og passive øvelser som gjøres for å påvirke redusert elastisitet i muskulatur og bindevev. Systematisk bevegelighetstrening kan virke skadeforebyggende, og også behandle sekundærtilstander. Tilfredsstillende leddutslag er en forutsetning for et funksjonelt bevegelsesmønster.
 • Traksjon

  Traksjon brukes som behandling av ledd i ulike deler av kroppen og innebærer bruk av krefter for å trekke fra hverandre knoklene som utgjør et ledd.
 • Mobilisering

  Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. Det benyttes liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal bevegelighet i leddet.
 • Ultralyd

  Ultralyd benyttes som regel i kombinasjon med manuell behandling, og da som før- eller etterbehandling for den manuelle behandlingen. Ultralydbølgene omdannes til varmeenergi i vevet som behandles, slik at blodsirkulasjonen bedres lokalt. Målet er at betennelsesrelaterte substanser transporteres bort og tilheling stimuleres.
 • Hjemmeøvelser

  Hjemmeøvelser er treningsveiledning tilpasset hjemmebruk, hvor det brukes et minimum av treningsutstyr. Målet er enten å forebygge eller å rehabilitere. Grunnprinsippet er å skape en god balanse mellom styrke, stabilitet og bevegelighet.
 • TNS (transcutan nervestimulering)

  TENS – Transkutan elektrisk nervestimulering brukes blant annet til smertelindring.Smerteimpulser "overdøves" ved å sende langvarige og riktig doserte elektriske impulser til det aktuelle ryggmargssegmentet.
   
 • Bindevevsterapi

  Bindevevsterapi er en behandlingsteknikk hvor det påføres stimuli i underhudens bindevev for å oppnå nevro-vegetative reaksjoner. Metoden kan brukes der det er forstyrrelser i det autonome nervesystemet og hvor kliniske tegn som bindevevssoner er tilstede. Brukes på tilstander som refleksdystrofi, leggsår, arrvev osv. Bindevevsterapi gir økt sirkulasjon og smertelindring.
 • Ergonomisk veiledning

  Ergonomi er veiledning av hjemme- og arbeidssituasjon, slik at arbeid kan gjøres mest mulig effektivt uten skader eller ubehag.
 • Rådgivning om forebyggende tiltak

 

Listen er ikke utfyllende og det utvikles stadig nye metoder i tråd med forskningen innen fysioterapi.

Ta kontakt

Fyll ut feltene i skjemaet så blir du kontaktet snarlig. Du kan også nå gjennom epost, eller via tlf/mobil 412 74 874.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner.

 

Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.

 

Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

 

Fysioterapeuter kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.

 

Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.

Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.

 

Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.

 

Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.

 

Kilde: Norsk Fysioterapeutforbund

Bakgrunn

elijohannestene

Jeg som driver Klinikken Os Fysioterapi og Friskvern heter Eli Johanne Stene er uteksaminert fra fysioterapihøyskolen i Bergen i 1995. Jeg har arbeidet i mer enn 20 år som kliniker i privat praksis. Os Fysioterapi og Friskvern etablerte jeg i 1997.

I tillegg til fysioterapeututdanningen, har jeg et årsstudium i psykologi fra universitetet i Bergen. Jeg har utdannelse i «dry needling» i tillegg til en treårig utdannelse i klassisk kinesisk akupunktur.

Jeg holder meg godt faglig oppdatert gjennom kursvirksomhet flere ganger i året. Siste tiden har jeg tatt 60 studiepoeng ved universitetet i Bergen med tema: Vitenskapsteori og sentrale helsefaglige tema, forskingsmetode og -etikk, statistikk i helsefaglig forsking, målemetoder og evalueringsformer, bevegelsesvitenskap og muskel- og skjelettplager. Dette som et ledd i en mastergrad i fysioterapivitenskap.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Holtbrekka 7, 5200 Os


Telefon/Mobil:  412 74 874


Epost:

ej-stene@online.no


Kart
finn meg på Google maps

Avbestilling
Avbestilling innen kl 15.00 Arbeidsdagen før. NB! Avbestilling må gjøres via telefon.

Nyttig og nytt

 

Norsk Fysioterapeutforbund
www.fysio.no


Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund
http://fysioterapi.org/


Helfo
http://helfo.no


Helsedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/

Takster fra 1. juli 2017

Ordinære tjenester som dekkes av folketrygden

 

 • Undersøkelse 30 min kr 173,-
 • Behandling 30 min kr 160,-
 • Behandling 40 min kr 197,-

 

Av og påkledning, skriving av journalnotat, henvisninger eller rekvisisjoner inngår i behandlingstiden.

Tjenester som ikke dekkes av folketrygden

 

 • Bruk av slynge/mtt utstyr kr 12,-
 • Håndklær kr 30,-
 • Utskrift / kopi av pasientjournal kr 85,-

Bruk av flere tilleggstjenester gir lavere pris, slik at summen pr. behandling med henvisning maksimalt utgjør kr 250,-.